Γονιμότητα

Γονιμότητα & Παχυσαρκία

 

  • Η παχυσαρκία συνδέεται με πολλαπλά προβλήματα υγείας μέσα στα οποία και η υπογονιμότητα.
  • Η υπογονιμότητα στις παχύσαρκες και υπέρβαρες γυναίκες  αρχικά σχετίζεται με δυσλειτουργία για ωογένεση.
  • Η καταστολή της ωογένεσης συχνά έχει σαν αποτέλεσμα ακανόνιστους εμμηνορροϊκούς κύκλους.
  • Έρευνες έχουν δείξει ότι το 30 % με 47 % των παχύσαρκων γυναίκων έχουν ακανόνιστους εμμηνορροϊκούς κύκλους.
  • Η πιθανότητα για ακανόνιστους εμμηνορροϊκούς κύκλους αυξάνεται με άμεσοποσοστό στις αυξήσεις του βάρους.
  • Επιπλέον,είναι αποδεδειγμένο ότι η μείωση περιττού βάρους έχει σαν αποτέλεσμα την ανασύνδεση των φυσιολογικών έμμηνων καθώς και σε αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης.